Posts for iştira

İnşaat Hukukundaki Yeri Bakımından İştira (Alım) Hakkına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDAKİ YERİ BAKIMINDAN İŞTİRA (ALIM) HAKKINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunda, şu üç hakkın büyük önemi ve uygulanırlığı vardır:...