Posts for istihkak davası

Mülkiyet Hakkının Korunması: Elatmanın Önlenmesi Davası (Müdahalenin Men’i Davası)

HUKUK, YÖNETMELİK

MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI: ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (MÜDAHALENİN MEN’İ DAVASI) Herhangi bir şekilde, malikin sözünü ettiğimiz haklarından birinin kullanılması zorlaştırılırsa, malik...

İstihkak (Mülkiyet) Davası Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İSTİHKAK (MÜLKİYET) DAVASI NEDİR? İstihkak davası, taşınır davası, müdahalenin men’i davası ya da ecrimisil davası gibi davalar, günlük yaşantıda sıkça...