Posts for işçinin temel borçları

İş Sözleşmelerinde İşçinin Temel Borçları

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN TEMEL BORÇLARI İş sözleşmelerinde, iki taraf bulunmaktadır: “İşveren” ve “işçi”. Bu iki taraf, aralarında bir “iş akdi”...