Posts for irtifak hakkı

Kişiye Bağlı İrtifak Hakları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİŞİYE BAĞLI İRTİFAK HAKLARI NELERDİR? İrtifak hakları, birer “sınırlı ayni hak” kabul edilirler. Sınırlı ayni haklar ise, başında her ne...

İrtifak Hakları Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İrtifak Hakları Nedir? Hukuki anlamda “eşya” ile, günlük yaşantıda kullandığımız “eşya” ifadesi, birbirinden çok farklı anlamlara gelmektedir. Hukuksal anlamda eşya,...

Taşınmaz Rehninin Bir Türü: İpotek

HUKUK

TAŞINMAZ REHNİNİN BİR TÜRÜ: İPOTEK Türk hukukundaki en korunaklı haklardan biri olarak ayni hakları örnek göstermiştik. Ayni hak ne demektir?...