Posts for ipotek

Bankadaki Tapu İpoteğini Kaldırmak İçin Ne Yapılır?

YÖNETMELİK

Bankadaki Tapu İpoteğini Kaldırmak İçin Ne Yapılır? İpotek, bir alacağın teminat altına alınmasını sağlayan, taşınmazlar üzerinde kurulabilen bir “rehin” hakkıdır....

Daire Alırken İpotek Verme Durumu

FİNANS, GAYRİMENKUL, HUKUK

Borç karşılığı teminat verilen taşınmaza ipotek denilir. Hisseli mülkiyette hisseler bağımsız olarak ipotek edilebilir. Taşınmazlara, gemiye ve uçağa tesis edilebilen...

Taşınmaz Rehninin Bir Türü: İpotek

HUKUK

TAŞINMAZ REHNİNİN BİR TÜRÜ: İPOTEK Türk hukukundaki en korunaklı haklardan biri olarak ayni hakları örnek göstermiştik. Ayni hak ne demektir?...