Posts for ipotek amacı

Taşınmaz Rehninin Bir Türü: İpotek

HUKUK

TAŞINMAZ REHNİNİN BİR TÜRÜ: İPOTEK Türk hukukundaki en korunaklı haklardan biri olarak ayni hakları örnek göstermiştik. Ayni hak ne demektir?...