Posts for intifa hakkı

İntifa Hakkı

HUKUK, YÖNETMELİK

Kısaca özetlenmesi gerekirse, intifa hakkı, bir malın ömür boyu kullanım hakkıdır. Bu hak miras yoluyla aktarılamaz ancak ilgili sözleşme de...

Kişiye Bağlı İrtifak Hakları Nelerdir?

HUKUK, YÖNETMELİK

KİŞİYE BAĞLI İRTİFAK HAKLARI NELERDİR? İrtifak hakları, birer “sınırlı ayni hak” kabul edilirler. Sınırlı ayni haklar ise, başında her ne...

İntifa Ve Oturma Haklarına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNTİFA VE OTURMA HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ İntifa Hakkı Nedir? İntifa hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dördüncü Kitap, Eşya...