Posts for intifa hakkı nedir

İntifa Hakkı

HUKUK, YÖNETMELİK

Kısaca özetlenmesi gerekirse, intifa hakkı, bir malın ömür boyu kullanım hakkıdır. Bu hak miras yoluyla aktarılamaz ancak ilgili sözleşme de...

İntifa Ve Oturma Haklarına Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

İNTİFA VE OTURMA HAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ İntifa Hakkı Nedir? İntifa hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Dördüncü Kitap, Eşya...