Posts for inşaattaki sektörel büyüme hızı

Türkiye İnşaat Sektörü Yıllık Büyüme Hızı

FİNANS

İnşaat sektörü, ülkemizde son yıllarda oldukça hızlı bir ivme kazanan kendini sürekli geliştirmek için çalışan önemli ve gelişen bir sektördür.