Posts for inşaat hukuku

Vekalet Sözleşmesi İle İnşaat Hukuku Arasındaki İlinti Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE İNŞAAT HUKUKU ARASINDAKİ İLİNTİ NEDİR? Vekalet sözleşmesi, Borçlar Kanununun 502. Maddesinin birinci fıkrasında “Vekalet sözleşmesi vekilin vekalet...

İş Sözleşmelerinde İşverenin Temerrüdü Ve İnşaat Hukuku

HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞVERENİN TEMERRÜDÜ VE İNŞAAT HUKUKU İş sözleşmeleri ile inşaat hukuku arasında yüksek dozda bir ilinti bulunmaktadır. Zira, inşaat...

İnşaat Hukukunda Karşılaşılabilecek Sorumluluk Türleri Ve Özellikle Haksız Fiil Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUMLULUK TÜRLERİ VE ÖZELLİKLE HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU Yazımıza başlarken önemle belirtmemiz gerekir ki kural olarak Türk hukuk...

İnşaat Hukukunda Eser Sözleşmelerinin Yeri Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMELERİNİN YERİ NEDİR? Bilindiği gibi inşaat işlerinde sıklıkla gündeme gelen sözleşme türlerinden biri de 6098 Sayılı Türk...

İnşaat Hukukunda Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ADAM ÇALIŞTIRANIN (İSTİHDAM EDENİN) SORUMLULUĞU 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. Maddesinde, “adam çalıştıranın sorumluluğu” başlıklı bir kusursuz...

İmar Barışı Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İMAR BARIŞI NEDİR? İMAR BARIŞINDA “AYKIRILIĞIN NİTELİĞİ” NE ANLAMA GELİR? Türkiye’de, inşaat hukukuna ve inşaatın tamamlanmasından sonraki aşamada ise imar...

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi

HUKUK, YÖNETMELİK

Genel Hizmet Sözleşmesi Ve İnşaat Hukuku İle İlişkisi İnşaat hukuku, birçok hukuk dalı ile münasebet halindedir. Bunlardan ilki, gayrimenkul (eşya)...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış Türk Borçlar Kanununun 470. maddesinde eser sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser...