İnşaat Hesabı

İklim Bölgesine Göre Işık Alınması Gerekiyorsa Pencere Ne Kadar Büyük Olmalıdır?