Posts for icra

AİLE KONUTU VE HACİZ

HUKUK

AİLE KONUTU VE HACİZ Bu konuda, akla “her malın haczedilip haczedilemeyeceği” sorusu gelir. İcra hukukumuz, her ne kadar alacaklının alacak...

Çoklu Satışlar Ve Muhammen Bedel

HUKUK, YÖNETMELİK

Çoklu Satışlar Ve Muhammen Bedel Bilindiği gibi, günlük yaşantıda icra ve iflas hukukunun uygulama alanının oldukça geniş olduğunu söylemek pekâlâ...