Posts for ibraname nedir

İşçiye İmzalattırılacak İbranamenin Geçerlilik Koşulları

HUKUK, YÖNETMELİK

İŞÇİYE İMZALATTIRILACAK İBRANAMENİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI İş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında kurulan ve her iki tarafa da belirli borçlar yükleyen...

İbranamenin Esası Ve Uygulamadaki Pratik Değeri

HUKUK, YÖNETMELİK

İBRANAMENİN ESASI VE UYGULAMADAKİ PRATİK DEĞERİ Yazımızın konusuyla ilgili bağlayıcı hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiş olup,...