Posts for haksız inşaat durumunda neyapılır

Haksız İnşaat 2

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU – II Haksız inşaatın varlığı durumunda, arazisinin üzerine haksız inşaat yapılmış olan...