Posts for granitin özellikleri

Granit Nedir?

NEDİR

Granit Nedir? Granit; kuvars ve feldspat başta olmak üzere çeşitli minerallerden oluşan volkanik doğal bir taştır. Yeraltında magmanın soğumasıyla oluşmuşlardır....