Posts for fazla mesai nedir

İş Sözleşmelerinde İşçinin Borcu

HAKEDİŞ, HUKUK, YÖNETMELİK

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİNİN “FAZLA MESAİ” BORCU İşçi ve işveren arasında, iş sözleşmesi adıyla andığımız bir sözleşme kurulduktan sonra, aralarında “iş...