Posts for eser

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı Yaklaşık Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanununun 481. maddesine göre: “Eserin bedeli...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı Götürü Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda “Götürü Bedel” başlığıyla 480. maddede...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış Türk Borçlar Kanununun 470. maddesinde eser sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser...