Posts for eser sözleşmesi

İnşaat Sözleşmelerinin Geçersizliği Halinde Gündeme Gelecek Sebepsiz Zenginleşme Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE GÜNDEME GELECEK SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI Konuya derinlemesine bir giriş yapmadan önce, “inşaat sözleşmesi” kavramını ve “sebepsiz...

İnşaat Hukukunda Eser Sözleşmelerinin Yeri Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İNŞAAT HUKUKUNDA ESER SÖZLEŞMELERİNİN YERİ NEDİR? Bilindiği gibi inşaat işlerinde sıklıkla gündeme gelen sözleşme türlerinden biri de 6098 Sayılı Türk...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Yaklaşık Bedel Kavramı Yaklaşık Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanununun 481. maddesine göre: “Eserin bedeli...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulmuş İnşaat Sözleşmelerinde Götürü Bedel Kavramı Götürü Bedel Kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda “Götürü Bedel” başlığıyla 480. maddede...

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış

HUKUK, YÖNETMELİK

Eser Sözleşmesi Biçiminde Kurulan İnşaat Sözleşmelerine Genel Bir Bakış Türk Borçlar Kanununun 470. maddesinde eser sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Eser...