Posts for donatı

Firkete Nedir?

NEDİR, ŞANTİYE

FİRKETE NEDİR U harfi biçiminde bükülmüş donatıya firkete denir. Donatının firkete biçimine (u şekline) getirilmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri...

Etriye Nedir?

NEDİR, ŞANTİYE

ETRİYELER Betonarme yapılarda kolon ve kirişlerde ana donatıyı bir arada tutmayı sağlayan donatı çeliğinden yapılan sargı elemanlarıdır. Etriyeler uygun aralıklarla…

Çiroz Nedir?

NEDİR, ŞANTİYE

Çiroz Nedir? Boyuna düşey donatıların etriye ile yerleştirilmemesi durumlarda kullanılır. Tıpkı etriyelerde olduğu gibi uçları 135 derece kıvrılmış çelik donatı...

Paspayı Nedir?

NEDİR

PASPAYI NEDİR? Yapım ve beton teknolojisi bir arada yürüyen iş alanlarıdır. İnşa edilen betonlar içerisinde gömülü halde bulunan bazı elemanlar...

Donatı Bindirme Boyu Nedir?

EĞİTİM, NEDİR

DONATI BİNDİRME BOYU NEDİR? Donatı, inşaat içerisinde kullanılmakta olan ve kaba inşaat yapısını oluşturan yapıların içerisinde bulunan inşaat demirleri olarak...