Posts for cbs

Kartografya Nedir?

NEDİR

Kartografya Nedir? Kartografya, harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik kavram, üretim, yayım ve kullanımla ilgili bilimsel, teknolojik ve sanatsal işlemlerdir....

Cbs Nedir?

EĞİTİM, NEDİR

CBS Nedir? Dünyamızın fiziki ve beşeri verilerini; toplayan, depolayan, sorgulayan, analiz eden ve görüntüleyen bir sistem mekanizmalarıdır. “Nerede?”, “Ne/Kim var?”,”...