Posts for bütünleyici parçalar

Bir Taşınmazın Mütemmim Cüzleri

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

BİR TAŞINMAZIN MÜTEMMİM CÜZLERİ (BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI) NELERDİR? Bir taşınır veya taşınmaz malın maliki olmak, o malın bütünleyici parçalarına da malik...