Posts for bütünleyici parça

Haksız İnşaat 1

HUKUK, YÖNETMELİK

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAATLARIN (HAKSIZ İNŞAAT) HUKUKİ DURUMU - I Türk hukukunda “taşınmaz hukuku” adıyla ayrı bir dal olmasa da...