Posts for butlan nedir

Türk Borçlar Hukukunda Sözleşmelerin Hukuka Aykırılık Türleri

HUKUK, YÖNETMELİK

TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN HUKUKA AYKIRILIK TÜRLERİ Türk hukuk sisteminde, sözleşmelerin belirli şart ve koşullar altına geçersiz olduğundan söz edilir....