İnşaat Hesabı

Belediye Sınırı ile Mücavir Alan Arasında Ne Fark Vardır?

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?