Posts for Belediye Sınırı ile Mücavir Alan Arasında Ne Fark Vardır?

Mücavir Alan Nedir?

NEDİR

Mücavir Alan Nedir? Mücavir alan, bir belediyenin sınırları dışında kalmış ancak imar mevzuatı bakımından sorumluluğu belediyeye ait olan alanlardır. Bu...