İnşaat Hesabı

b2 komşu katlararası rijitlik düzensizliği