Posts for ayni hak

İrtifak Hakları Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

İrtifak Hakları Nedir? Hukuki anlamda “eşya” ile, günlük yaşantıda kullandığımız “eşya” ifadesi, birbirinden çok farklı anlamlara gelmektedir. Hukuksal anlamda eşya,...

Geçersiz Taşınmaz Satışlarının Hukuki Durumu

HUKUK, YÖNETMELİK

Geçersiz Taşınmaz Satışlarının Hukuki Durumu Taşınmaz satışlarının geçerli olabilmesi için, kanunda yazılı RESMİ ŞEKLE uygun olarak bu satış işlemlerin yapılması...

Devre Mülk Kavramına Genel Bir Bakış

GAYRİMENKUL, HUKUK, YÖNETMELİK

Devre Mülk Kavramına Genel Bir Bakış (KMK: Kat Mülkiyeti Kanunu) Mülkiyet hakkının uygulamada sıkça rastladığımız bir türü de, “devre mülk”...

Ayni Hak Nedir?

HUKUK, NEDİR, YÖNETMELİK

AYNİ HAK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ Türk hukukunun en temel inceleme alanlarından biri de “mülkiyet hakkı”dır. Eşya hukuku mefhumunun içerisinde...