İnşaat Hesabı

Arsa sahiplerinin taşınmazlarını müteahhite ne zaman teslim edeceği