Posts for 1991 İsveç Bankacılık Krizi

İsveç Bankacılık Krizinin Gayrimenkul Piyasasına Etkileri

FİNANS, GAYRİMENKUL

• Finansal serbestleşme faaliyetleri sonucunda kredi tahsisinin hızlanması, • Enflasyonda ve faiz oranlarında yaşanan düşüşler, • Ülke milli gelirinin artması...

Gayrimenkul Piyasaları ile Finansal Krizler Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi

FİNANS, GAYRİMENKUL

Finansal Krizler Nedenleri Sonuçları 1991 Japonya Bankacılık Krizi ·         Gayrimenkul fiyatlarındaki (Özellikle arsa fiyatları) aşırı fiyat artış ve azalışları ·        …