İnşaat alanı içerisinde çekme gerilmesi ve çekme dayanımı gibi işlemler yapı biliminin temelini oluşturur. Kullanılan malzemeler belirli yükler eşiğinde çekme gerilmesine maruz kalır. Bu durumların önüne geçmek ve çekme gerilmesini engellemek için belirli çalışmalar yapılır. Bu çalışmalardan biri de zımbalamadır. Zımbalama işlemi, kirişsiz olan döşemelerde ve temel plaklarında oluşacak olan çekme gerilmesi beton yapısının çekme dayanımını aşması halinde asal çekme gerilmelerine karşı dik bir yönde oluşan etkiye denilmektedir. Zımbalama işlemi inşaat içerisinde önem taşır. Bu işlem için hesap yapılması gerekmektedir. Peki, zımbalama hesabı nasıl yapılır?
Zımbalama Hesabı
Zımbalama işlemine etki eden bazı durumlar bulunmaktadır. Genel olarak zımbalama çevresi için alınan bu durumda etkiyen etmenler;
• Zımbalama içinde yer alan alanı etkileyen döşeme tasarım yükleri, kolon eksenel yük durumundan çıkarılarak kolon eksenel kuvveti hesaplanır.
• Azaltılmış şekilde kullanılan kolon eksenel kuvveti, zımbalama merkezine eksenel kuvvet ve olası eğilme momentleri halinde aktarılır.
• Kolon ekseninde oluşan eğilme momentleri zımbalama çevresinde kayma etkisi oluşturur.
Yapıların durumları zımbalama hesabı nasıl yapılır sorusu için önemlidir. Kirişsiz plan sistemlerde yer alan döşeme-kolon birleşimleri gibi alanların düşey halde yer alan yüklerle birlikte çekme dayanımı fazlalığı kat sayısı ile deprem etkileri büyütülmüştür. Büyütülmüş deprem etkileri altında yer alan kolona uygulanan kat seviyesi doğrultusunda aktarılan toplam eğilim momenti yf katsayısı ile çarpılması ile bir değer elde edilir. Elde edilmiş olan değer Zımbalama hesabı nasıl yapılır sorusunda önemli yer arz eder. Elde edilen değer, zımbalama gerilmeleri yolu ile aktarıldığı kabul edilir ve döşemede yer alan kayma gerilmeleri yükleme doğrultusunda zımbalama çevresi boyunca, zımbalama işlemine etki eden kayma gerilmelerinin idealleştirilen dağılım hesabı yapılır. Hesap sonucunda Zımbalama hesabı nasıl yapılır sorusu için önemli olan, en yüksek kayma gerilmesi değeri, tasarıma esas τpd değeri kapsamında, döşemenin zımbalama kontrolü için kullanılmaktadır.

 

Yapılarda yer alan kolon yapısına kat seviyesi noktasında aktarılan eğilme momentinin tamamı işleminde, döşeme-kolon birleşiminin üst ve alt kolon yapısında yer alan kesitlerin eğilme momentleri dikkate alınır. Zımbalama hesabı nasıl yapılır denildiğinde yf katsayısının hesaplanması için dikdörtgen kesit içeren zımbalama çevresinin boyutları, dikkate alınan yükleme kapsamında b1 ve yükleme noktasına dik doğrultuda b2 değerleri belirli bir denklemle hesaplanır. Zımbalama hesabı nasıl yapılır sorusu için uygulanan bu denklem;
yf=1/(1+(2/3) √(b1-b2))
τpd değeri fctd değerinden küçük ya da eşit olmadığı durumlarında, plak kalınlığı 250 milimetreden küçük değilse, plağın zımbalama dayanımı artırılmaktadır. Bu nedenle bu hesaplama işleminde denklem kullanılarak bu değerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Zımbalama hesabı nasıl yapılır sorusunda, temelin merkezi yüklü olmasıyla birlikte ampirik bağlantılarla hesaplama işlemi yapılır. Burada temelin ağırlığı genel olarak ihmal edilerek işlem yapılmaktadır. Kolon yükünün karekökünü alarak 3000’e bölünmesi halinde ağırlık hesabı yapılır.
Wt=√Nk/3000
Kolon yükü planlanan proje kapsamında daha önce hesaplanmıştır. Kolon yükünün bir diğer adı olarak bilinen zımbalama kuvveti, zımbalama alanını kesen kuvvetle karşılaştırılarak zımbalama denetimi yapılmaktadır. Bu şekilde Zımbalama hesabı nasıl yapılır işleminde denetleme işlemi ve diğer işlemler için hesaplama çalışması yapılır.