Yeşil Bina Nedir?

Binalar yapılırken birçok doğal enerji kaynağı kullanılmakta ve bunun yanında doğaya birçok atıl malzeme bırakılmaktadır. Günümüzde şehirleşmenin boyutları düşünüldüğünde inşaatların doğayı aşırı derecede kirlettiği de gün gibi ortadadır. Bu nedenle doğaya verilen zararı minumuma indirmek adına yeşil bina kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil bina kavramı, sürdürülebilir tasarım yoluyla ortaya çıkmıştır. Temelleri ise 1990 yılına dayanmaktadır.
2000’li yılların başında ABD’de yer alan Yeşil Bina Konseyi, yeşil binaların teşviki için çabaladı ve bu yönde inşaat firmalarına notlar vererek doğanın daha az kirletilmesine büyük bir katkıda bulunmuş oldu.

 

 

Yeşil Sertifikalı Ürünler

Aslında yeşil bina fikri bir anda ortaya çıkmış bir şey değildir. Sanayi devriminden sonra hızla fabrikaların kurulması ve doğaya anormal derecede zarar verilmesi nedeniyle bu tarz çevreci hareketler uzun yıllardır bulunmaktadır. 1980 yılından itibaren ise doğa dostu olan ürünlere yeşil sertifika verilmeye başlandı. İnşaatlar da bunun bir sonucu olarak bu serrtifikalardan nasibini aldı ve yeşil bina kavramı ortaya çıkmaya başladı.

Yeşil Binada Yaşamanın Avantajları Nelerdir?

Yeşil binalar yalnızca yapım aşamasında değil, yapıldıktan sonra da doğa dostu olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Yeşil binalar enerjilerini rüzgar panelleri ve güneş panelleri gibi doğa dostu yöntemlerle sağlamaktadır. Bu da yeşil binada oturanların hem daha temiz bir alanda yaşamasını sağlamakta, hem de enerjiye para harcama derdinden kurtarmaktadır.
Yeşil binalardaki doğal enerji kullanımı doğanın kirletilmesini engellemektedir ve yeni nesillere aydınlık yarınlar bırakılmasını sağlamaktadır. Evet yapım aşamasında biraz pahalı olduğu gerçek ancak küresel ısınma ve hava kirliliği gibi durumlar göz önüne alındığında aslında doğru olan yöntemin bu olduğu çok açık biçimde görülmektedir.

 

Yeşil Bina Sertifikası Nedir?

Yeşil bina sertifikaları her ülkeye göre farklılık göstermektedir. Her ülkenin oluşturmuş olduğu standartlar kendi ülke şartlarına göre şekillenmektedir. Uluslararası çalışan kurumlar da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kurumudur. Bu kurum yalnızca yeşil bina ile değil tamamen şehirle ilgilenmektedir. Örnek vermek gerekirse bir şehirde olan doğal yaşam bölgelerin, yeşil alanları derecelendirip not verme gibi özelliklere sahiptir.
Binaları ekolojik sisteme uygun hale getirebilme adına her gün farklı yöntemler ortaya konulmaktadır. Bu sebeple de yeşil bina sertifikaları günden güne çeşitlenmektedir. Yeşil bina sertifikalarını arttıran ülkeler ve bu sertifikalar yoluyla şehirlerini kuran ülkeler oldukça büyük bir prestije sahip olmaktadırlar.

Türkiye’de Durum Ne?

Ülkemizde maalesef bu tip uygulamalara çok sık rastladığımızı söyleyemeyiz. Kadıköy’de 3500 metre karelik alana yapılan doğal yaşam parkı oldukça güzel bir örnek olsa da son derece sınırlıdır. Bu tip projelerin artması hem insan sağlığı açısında hem de ülkemizin prestiji açısından son derece önemli bir yer tutmaktadır.