YAPILARIN YIKIMINA İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE OLUŞABİLECEK RİSKLER

Günümüzde, ülkemiz üzerinde çoğu kentte yapıların yenilenmesi çalışmaları başlatıldı. Aslında birkaç sene öncesine dayanan bu çalışmalar, son dönemlerde adını sıkça geçirerek iyi işler yapılmasına ön ayak olundu. Kentsel dönüşüm adı verilen bu projede, depreme karşı dayanıklı olmayan, risk taşıyan evler belirlenerek yapıların sağlamlaştırılması işlemleri başlatılır. İşlemler sırasında yapınız güçlendirilebilir ya da yıkılarak yeniden yapılabilir. Bu iki yöntemden birisinin uygulanmasında binanın risk tespit raporu önemlidir.

1999 senesinde yaşanan büyük can kaybına neden olan Gölcük depreminden sonra, can güvenliği sağlanması için kentsel dönüşüm başlatıldı. Kentsel dönüşümde depreme karşı dayanıklılığı olmayan, risk içeren yapılar tespit edilerek dönüşüm işlemleri yapılıyor. Tespit işlemlerinde ise, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan uzmanlar yapınıza gelerek inceleme yapıyorlar. Bu inceleme sonucunda ortaya risk tespit raporu koyuluyor. Raporda yapınızın depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğu ve risk içeren bir yapı olup olmadığı belirtilir. Rapor il müdürlükleri ya da yetkilendirilmiş belediyelere gönderilerek incelenir. Yetkililer tarafından incelenen belgede risk taşıyan yapı kararı alınmışsa binanızın yıkımı gerçekleştirilecektir. Yıkım öncesinde, yapının tahliyesi için 60 günlük bir süreç verilir. Bu süreç içerisinde yapınızı boşaltarak kentsel dönüşüme uygun hale getirilmelidir. Ancak diğer bir yöntem ise elinize ulaşan tebligat sonrası itiraz hakkınızı kullanmanızdır. İtiraz hakkınızı kullanma süreniz 15 gündür. Bu süreç aşıldığında itirazlar kabul edilmemektedir.

İtiraz hakkınızı kullanarak yapı maliki ya da kanunen temsilciniz yetkili birimlere itiraz dilekçenizi iletir. Dilekçeniz onaylandığı takdirde, risk tespit raporu yeniden incelenmesi ve düzeltilmesi adına il müdürlükleri ya da etkili belediyelere gönderilir. Raporda yıkım kararı yerine güçlendirme yapılma kararı alınırsa binanız yıkılmadan yalnızca güçlendirme çalışmaları yapılır. Ancak güçlendirme çalışmaları bazı durumlarda yıkım ve yeniden yapım kadar etkili olmamaktadır. Yıkıma karşı itiraz edildiği takdirde, binanızda bulunan riskler güçlendirme çalışmalarında yapılan işlemler sonucunda büyüyerek daha kötü bir hal alabilir. Bu durumda can ve mal güvenliğinizi yakından ilgilendirmektedir.

 

Kentsel dönüşümde, risk tespit raporunda yapınız riskli olarak gözüküyorsa ve yıkımı isteniyorsa, itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkınızı kullanmak ve yapınızı yıktırmamak sizler için en doğru tercih olabilir. Ancak yapının yıkılmaması ve güçlendirme çalışmaları yapılacak olması binada daha kötü sonuçlar doğurabilir. Özellikle taşıyıcı sisteme uygulanan güçlendirme çalışmalarında, binalarda olası riskler devam eder. Bu riskler yıkımına karar verilmiş ancak yıkılmamış yapılar için geçerlidir. Olası bir büyük şiddetteki deprem sonucunda yapınızda yıkılma riski yine büyük derece de bulunacaktır. Bu nedenle, risk tespit raporuna bakmanıza izin veriliyorsa bakmayı ve incelemeyi talep edebilirsiniz. Bu şekilde daha doğru bir sonuca varmış olursunuz.

Güçlendirme işlemi kararı verilen yapılarda güçlendirme sonrası risk oluşumu olmaz. Çünkü yapılarda herhangi bir risk olasılığı oldukça düşüktür yalnızca güçlendirilerek daha sağlam hale getirilir. Bu risk devamı yalnızca yıkımı istenen binalarda geçerlidir.