Viskozite Nedir?

Kimya alanı hayatın her alanında bulunmaktadır. İnşaat alanında da kendini gösteren kimya yapıların ve yapı malzemelerin her noktasında kendini göstermektedir. Etkileşimler ile ortaya çıkan sonuçlar ve yapıların gösterdiği durumlar kimya ile alakalıdır. Viskozite de bu noktada yapılarda ortaya çıkan bir durumdur. Viskozite nedir denilirse bir akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle yapılarda kullanılacak olan beton tasarımlarında viskozite oranlarının iyi bir şekilde ayarlanması oldukça önemlidir. Viskozite genel olarak yalnızca kimya alanında kendini gösteriyor gibi gözükse de inşaat alanında da viskozite nedir sorusu sıkça sorulan ve yapılarda ortaya çıkan bir durumdur.
Viskoziteyi artırmak demek, akıcılığı en aza indirmek demektedir. Genel olarak tanıma bakıldığında bir maddenin akmaya karşı gösterdiği direnç işlemi tanımlanmıştır. Bu nedenle viskoziteyi artırmak için yoğun bir kimya bilgisi gerekmektedir. Genel olarak moleküler arasındaki çekim kuvvetleri nedeniyle maddeler birbirine karşı bir direnç ya da çekme işlemi uygulanır. Maddeler bu kuvvetlere göre birbirine farklı şekillerde bağlanabilmektedir. Viskozite nedir denildiğinde ise bu bağlanma durumu ve akıcılık işlemi doğru bir şekilde sağlanmalı ve moleküller arasında etkileşim ve çekim kuvvetleri de yok sayılmadan işlem yapılmalıdır. Bu nedenle malzeme kontrollerinde ya da bir viskoziteyi artırmak istediğiniz de ilk olarak kimya bilimine başvurmanız gerekecektir.
Malzemeler belirli bir sıcaklıkta yer alırsa bu sıcaklık viskoziteyi artırmak için moleküler arasındaki kinetik enerjiyi artıracaktır. Artan kinetik enerji doğrultusunda, çekim kuvvetleri etkisini yitirerek molekülleri bir arada tutmak yerine daha da serbest bırakacak ve akıcılık artacaktır. Bu nedenle malzemelerin çeşidine ve işlemlerin yapılışına dikkat edilmesi gerekmektedir. Malzemenin yapım aşamasında kullanılan maddelere göre malzeme içerisinde moleküllerin ne kadar büyük olduğu bilinmemektedir. Bundan dolayı malzeme bilimi hakkında iyi bir bilgi sahibi olunduktan sonra kimya bilgisi ile karıştırarak doğru işlemlerin yapılması gerekmektedir. Malzeme ya da maddenin şekli düzenli ve pürüzsüz bir yapıda ise sıvının akmaya karşı göstereceği direnç o kadar düşük olacaktır. Bu nedenle malzeme bilimi ve kimya bilgisi oldukça önemlidir.