Türkiye İnşaat Sektörü Yıllık Büyüme Hızı

İnşaat sektörü, ülkemizde son yıllarda (özellikle son 5 senede) oldukça hızlı bir ivme kazanan kendini sürekli geliştirmek için çalışan önemli ve gelişen bir sektördür. Bu sektörün kendisi ve yapısal bileşenlerine baktığımı zaman, özellikle alt sektör ile son 30 senede ciddi bir gelişim göstermiştir. Özellikle inşaat yapısından tutun, hızına varıncaya kadar karşılaştığımız bu hız, 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz ardından, oldukça farkını göstermiştir. Çünkü 2001 krizi ardı ortaya çıkan ekonomik yığın manzarasında, kendini en çok toparlayan sektör ve bu durumdan en hızlı yararlanan sektör inşaat sektörü olmuştur. Yapısal değişikliklerin, kurumsal süreçler ile ilerlemesi de bu yıllardan sonra meydana gelmiştir. Yalnızca yurt içi menşeili inşaatlar değil, yurtdışı çalışmaları ile de kendinden söz ettiren Türkiye inşaat sektörü, belirli oranlar ile marka olma yolunda ilerlemiş ve bu yolu en dengeli şekilde sürdürmüştür. İnşaat ve müteahhitlik işlemlerine baktığımız zaman, rekabete ne kadar çok açılır ise, o kadar büyük bir yenilenmenin olduğunu görüyoruz. En azından sektörel olarak yaşanan bu büyüme, bizler için çok farklı bir dünya yaratıyor (yapı olarak da bu durum bu şekilde ilerliyor). Yurt dışı çalışmaları ile ülkemize ciddi oranda döviz ithali yapan bu sektör, analiz bakımından hem yurt içi, hem de yurt dışı olarak ele alınabilir (en azından bu şekilde incelemekte fayda var).

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki gelişme nedir?

Yapılan araştırmalara ve analizlere göre, Türk müteahhitlerin yurtdışı firmalar ile iştirak halinde olup çalışma üretmesi, 1972 senesinden 2018 yılının ikinci çeyreğine kadar, büyük bir ivme kazanmıştır. Bu durumun rakamlara yansıması ise şu şekildedir;

– 117 ülke içinde yapılan

– 8996 proje ve

– Ortaya çıkan toplam 344 Milyar ABD doları.

Projelerin gelişimi açısından ülkelerin dağılımına bakacak olursak, süreç biraz daha şu şekilde işliyor;

– Rusya (%19,7)

– Türkmenistan (%13,6),

– Libya (%8,4),

– Irak (%7,2)

– Kazakistan (%6,4)

İnşaat üretimi konusu, yalınızca gündelik hayatta gündelik hayatta kullanılan konutlar ile sınırlı değildir. Türkiye’deki inşaat sektörü, durumu biraz daha geniş bir yelpaze ile dağıttığı için, bu sektöre baraj, santral, köprü ve tünel gibi alanlarda da ulaşabiliyoruz. Yurtdışındaki Türk inşaat sektörünün büyüme hızını, aşağıdaki görseller daha detaylı olarak açıklayacaktır (kaynak: Ekonomi Bakanlığı);

 

Türkiye’nin inşaat sektöründe gelişmeler nedir?

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerde, en büyük payı alt yapı ve konut talebi almıştır. Geçmişe baktığımız zaman, son 20 yıllık sürecin içerisinde, bu konuda çok ciddi kazanımlar elde eden Türk inşaat sektörü, özellikle konut alt sektörleri konusundaki ilerlemeleri ile kendi sektörünü büyütmeye devam etmiştir. Bunun tarihsel izlerini 1980 yıllarından bu yana görmekteyiz. 1980 yıllarında başlayan sağlıklı ve doğru bir yapılaşma ‘fikri’, çalışmalara da o dönemlerde başlanmasını sağlamıştır. Her ne kadar ‘yeterli’ gelmese de, ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışına, 1980li yıllardan başlayıp gelişen ve gelişmeye devam eden bir sektör alt yapı hazırlamıştır. Hatta 1980 senelerinde başlayan yoğun konut talepleri, çarpık kentleşmenin mecburi olması gibi durumlar, kendi gözetiminde 1984 senesinde yeni bir girişim ortaya çıkarmıştır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 1984 senesinde kurulmuştur ve bütün amacı, yapılaşmanın, konut ve inşaat sektörünün takibini sağlamaktır. Bununla birlikte sektöre yeni istihdam alanları yaratmak ve bu konuda gerçekten konut talebini planlı bir dil ile anlatmak için çabalayan başkanlık, 1990 yıllarından sonra hızını daha da artırmıştır.

Ülke büyüme hızına etkisi nedir?

Özellikle 2015 senesinde başlayan büyüme hızı, inşaat sektörünün de etkisi ile birbirini kotarır hale gelmiştir. Üretim maliyetlerinden, gayri safi milli hasılat dengesine kadar, inşaat sektöründeki büyüme, aşağıdaki denge ile bizlerin karşısına çıkıyor.

Not: son 7 senenin Türkiye büyüme rakamlarına şu şekilde göz atabiliriz;

İnşaattaki sektörel büyüme hızı nasıl ilerliyor?

Sektörel büyümeyi 2013 yılından bu güne kadar ele alırsak, hızla artış gösteren bir sektörel yeniliğin öncüsü olduğumuzu söyleyebiliriz. Son 5 yılın sektörel analizini şu şekilde ön plana çıkarabiliriz;

– 2013 senesi, sektörün hızlı bir ivme kat etmeye başlaması ve sektörün beklentilerinden de fazla bir artış göstererek yenilenmesi ile ön plana çıkıyor.

– 2014 senesi, inşaat sektörü için büyük bir daralma senesi olmuştur. Artan jeopolitik risklerin ve dövizdeki artışın hareketi, büyük bir daralma yaratmıştır.

– 2015 senesi, Türkiye ekonomisi için %6 oranında bir büyüme ön plana çıkmıştır ve bu durum da inşaat sektörü ile organize edilmiştir.

– 2016 senesi, sektör ekonomik beklentilerin ve arzın üzerinde bir kar marjı ile beklentilerin üzerinde bir artış yaşanmıştır.

– 2017 senesi, sektörün büyümesinde %6 oranında bir artış yaşanmıştır. Yılın 3. Çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman %19 oranı ile son 3 senenin en yüksek yükselişini yakalamıştır diyebiliriz. Bu yıllarda yaşanan sanayi büyümesinden de fazla bir hızla ilerleyen sektör, yatırımını da %10 civarında artırmıştır.

– 2018 senesindeki beklentiler biraz daha ‘temkinli’ diyebiliriz. Üst segment için yaşanan stok eritme hızı, bu yılda biraz yavaşladı. Bu da üst segment için belirli bir ‘doygunluk’ noktasına ulaşıldığını gösteriyor.

Büyüme konusunda son 4 yılın grafiğini aşağıda görebilirsiniz;

Son 50 yıllık gelişim dengesi

1970 senesinden bu yana yenilenen ve sürekli katlanarak büyümeye devam eden bir ivmeye sahip olan inşaat büyüme hızı, sektörel olarak oldukça etkin bir yapıya sahip. 1968 yıllarına baktığımız zaman, bir sene içerisinde, sadece Kadıköy bölgesinde 570 adet bina inşa edilmiş. Diğer ilçelerde de bu sayının 500 sayılarına varması, 50 sene öncesinden başlayan bir inşaat hareketinin en önemli oranlarını sunuyor bizlere. Yılda yapılan bina sayısının endeksinden ziyade, yıllık büyüme oranlarının inşaat oranlarına yansıması ile ölçülen bu süreç, son 50 yılda ciddi bir ivme yaratsa da, ülkemizdeki ticari kalite ile artan maliyetlerin sektörün kar oranına yansıması, son 20 sene içerisinde ön plana çıkarılmıştır.
Hatta o yıllara ait gazete kupürlerinden örnekler sunalım;