İnşaat sektöründe sıklıkla kullanılan terimlerden biri olan tretuvar, Fransızca kökenli olup, kelime anlamı olarak yaya kaldırımı anlamına gelmektedir. Genel olarak yaya ve araç yolunu birbirinden ayırmak için kullanılıyor gibi gözükse de, aynı terim binalar için de kullanılmaktadır. Bina tretuvarı, binaları suya karşı korumak amacıyla yapılan, bina çevresini kaplayan yaya kaldırımına denilmektedir. Bu yaya kaldırımı tamamen binayı korumak için yapılan bir önlem amacıyla koyulmaktadır. Genel olarak 1 metre genişliğinde yapılan bu kaldırımlar, binaların su alarak zarar görmesine engel olmaktadır.

İçindekiler

  1. Nasıl Yapılır?
  2. Tretuvar Yüksekliği Nasıl Olmalıdır?

1.Nasıl Yapılır?

Bu işlem özen ve dikkat gerektirmektedir. Bina çevresini korumak amacıyla yapılan tretuvar işlemi için ilk olarak dolgu sıkıştırılır. Dolgu sıkıştırılmasının ardından ideal beton dökülür ve zemini pürüzsüz hale getirmek için perdah işlemleri yapılır. Bu işlemler tretuvarın iyi bir şekilde koruma yapması adına başlangıçta yapılan önemli adımlardır. Perdah işleminin ardından tretuvar için seçilmiş olan kaplama malzemesinin uygulaması yapılır. Bu malzeme genel olarak granit, kil taşı gibi malzemelerden seçilmektedir.

Tretuvarın yapımında tüm işlemlerin tekrar tekrar kontrolden geçerek yapılması gereklidir. Kalıp malzemeleri, derz araları ve tüm tretuvarın yapım aşamasında her adımın ayrı bir önemi vardır. Adımlardan birine dikkat edilmemesi halinde ya da özensiz yapılması halinde tretuvar bina çevresi için uygun olmayacak şekilde yapılmış olacak ve amacından saparak su geçişini engelleyemeyecektir.

tretuvar yüksekliği

2.Tretuvar Yüksekliği Nasıl Olmalıdır?

Bina yapım aşamasında binalar için, binaların cephe aldığı yoldan tretuvar seviyesinden kot verilmektedir. Binalar için kot seviyesi verilirken, parselin almış olduğu kot, yol cephesinin orta noktasına hiza alınarak en yüksek nokta belirlenir. Bu kot seviyesi kapsamında, tretuvar kırmızı kota göre belirlenmiş olan yol seviyesinden 18 santimetre kadar üst olacak şekilde kabul edilmektedir. Bu seviye binayı korumak ve suyun geçişini engellemek adına yapılan bir işlemdir. Kot seviyesine uygun olarak yapılmayan tretuvarlar, binanın korunmasını güçleştirerek, su geçişini engellemeyecek ve binanın su almasına neden olacaktır. Bu nedenle tüm bina çevresi için tretuvar işlemi kot seviyesinin 18 santimetre üstünde olmalıdır. Maksimum yüksekliği de tretuvarın etrafında bulunan alan ya da yol kotuna göre 20 -30 santimetre olarak söylenebilir, aksi takdirde kullanışlı olmayacaktır.

yaya kaldırımı