Tekil Temel Nedir?


Betonarme binada elemanların rijitliğine göre yük almaktadırlar. Yükler döşemelerden kirişlere, kirişlerden kolonlara, kolonlardan da temellere iletilir. Temellerin boyutları gelen yüklere göre belirlenir. Eğer temel alansal olarak tekse tekil temel fakat kesişimler oluyorsa yük dağılımı açısında aşırı büyük boyutlar çıkıyorsa birleşik temeller ortaya çıkar. Bir diğer durum ise zeminin kötü olduğu oturma riskinin olduğu zeminlerde de radyejeneral temel kullanılır.

İnşaat alanında farklı sistemlerde ve zeminlerde kullanılmakta olan temel türleri bulunur. Bu temel türleri zeminin yapısına göre belirlenmesi gereken türlerdir. Tekil temellerde bu alanda kullanılan bir temel çeşididir. Tekil temel zeminin orta sertlikte olduğu alanlarda, bina yükünün az olması durumlarında uygulanan temel türüdür. Tekil temeller farklı şekillerde bulunur. Kare, dikdörtgen ve çok nadir de olsa daire yapısı gözlemlenir. Genel yapı itibari ile zemin türüne göre seçilen tekil temel yapısı, planlanan projenin yük hesaplamalarında az olması halinde kullanılmaktadır.

“Tekil temel nedir?” denildiğinde tanım itibariyle bilinmesine karşılık olarak nasıl düzenlenmesi gerektiği de bilinmelidir. Genel tekil temel yapısı içerisinde yük noktasının verileceği alan ve bu alanın zemin yapısına nasıl dağılacağı gibi farklı konular söz konusudur. Bu nedenle tekil temel işlemi içerisinde tüm düzenlemeler belirli bir sistem çevresinde yapılması gerekmektedir. Bu düzenleme;
• Tekil temel yapısının orta noktası ile bağlantılı olacak olan kolon eksenel yükünün arasında yer alan dış merkez yapısı küçük bir şekilde düzenlenmelidir.
• Deprem bölgelerinde tekil temel yapısı deprem hatılları ile bağlanması gerekmektedir.
• Farklı oturma durumları temel çeşitlerinde söz konusudur. Bu nedenle tekil temel yapısının farklı oturma yapmaması sağlanması gerekmektedir.
Tüm bu düzenlemeler yük dengesinin doğru bir şekilde dağıtılması ve yapının korunması adına önemli bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Tekil temel de betonarme, donatısız ve prefabrik yapıları gibi farklı yapılardan yapılmaktadır. Zemin durumu ve bina yapısına göre bu tiplerden biri kullanılmaktadır.
“Tekil temel nedir?” sorusuna özellikle zemin durumlarının belirlenmesinde denk gelinmektedir. Bir zeminin sağlam olması, deprem hattı üzerinde olması, altında su bulunması gibi birçok farklı durumu bir arada tutan tipler vardır. Bu tiplerin durumuna göre temel belirleme işlemi yapılır. Genel yapı itibari ile bir zemin orta sertlikte ise bu zeminde tekil temel kullanımı en uygun işlemlerden biridir. Tekil temellerin yapısı gereği dayanıklı olması bu zeminler için uygundur. Dayanıklılığı ve zemine tam oturma yapması ile bu temel sık tercih edilmektedir.