Ortak yaşam alanı içerisinde yaşayan kişilerin, toplu yaşamın görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri adına oluşturulan Kat Mülkiyet Kanununda yer alan tadilat hukuku, kat maliklerinin kendi dairelerinde yapabileceği ve yapamayacağı işlemleri barındırmaktadır. Kurallar çerçevesinde tadilat yapmak isteyen kişilerin hak sınırlarını ve özgürlük alanlarını belirler. Yapılan ve yapılmak istenen tadilatların olası bir problem oluşturmaması için çözüm niteliği olan Kat Mülkiyet Kanunu, diğer apartman sakinlerinin de bu konudaki söz haklarını tanımlamaktadır.

Kanunda yer alan bilgilere göre mülk sahibi kendisine ait olan bağımsız alanda, medeni kanuna uymak koşulu ile yetkilerini dilediği gibi kullanabilme hakkına sahip. Ortak alanlarda ise, bulunmuş olduğu ana gayrimenkulün arsa payları oranında bir hakka sahip olmaktadır.

İçindekiler

  1. Apartmanda Yaşayanların Tadilat İçin Komşularından İzin Alması Gerekli Mi?
  2. Tadilat için Alınan İznin Geçerlilik Şartları
  3. Tadilat Ne Zaman Yapılabilir?

1.Apartmanda Yaşayanların Tadilat İçin Komşularından İzin Alması Gerekli Mi?

Kat Mülkiyet Kanununda belirtildiği şekliyle apartmanınızın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisat, değişik renkte dış badana veya boya yaptırabilmeniz için bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasına sahip olmanız gerekmektedir. Yazılı rıza olmadan bu alanlar içerisinde onarım, tesisat ve boya yapabilmeniz kanuna aykırı olacaktır. Eğer bu işlemleri rızasız gerçekleştirirseniz, yönetici ya da apartmanınızda bulunan kişiler kaymakamlığa şikayette bulunduğu takdirde yıkım işlemi ve ekstradan masraflarla karşılaşmanız mümkün.

Bunun haricinde evinizin kendinize ait alanında, apartmana zarar oluşturmayacak şekilde dilediğiniz tadilatı yapabilirsiniz. Bu tadilatlar içerisinde; derz, sıva, badana, boya, tavan kaplamaları ve döşeme, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri, minik dekoratif düzenlemeler ve küçük tadilat işlemleri yer almaktadır.

Evinizin bağımsız bölümüne ait sanılan, apartmanın dış cephesinde bulunan pencere, kapı ve balkonlar Yargıtay uygulamasına göre ortak alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden balkonunuzu, birden çok cam pencere ile kapatmanız, ya da raylı sistem ve ışık geçirmeyen bir kapatma yöntemi yaptırabilmemiz için apartmanda bulunanların beşte dördünün rızasını almak durumundasınız.

2.Tadilat için Alınan İznin Geçerlilik Şartları

İzin gereken tadilat işlemlerinde, komşularınızın sözlü olarak beyan ettiği izin geçerli sayılmamakta, yazılı ifade edilmiş bir belge şartı aranmaktadır. Rıza beyanını ise noterde düzenletebilir, dilerseniz de adi bir belge olarak düzenleyebilirsiniz.

Tadilat Ne Zaman Yapılabilir?

Komşuluk Hukuku içerisinde yer alan bilgilere istinaden, tadilat işlemlerinizi akşam vakti ve gece yarısı yapmamanız gerekmektedir. Tadilatınızı hafta içi 8.30- 17.30 saatleri içerisinde, hafta sonu ise 11.00 – 17.30 saatleri içerisinde gerçekleştirmelisiniz. Tadilata başlamadan önce yöneticinize haber vererek, apartman sakinlerini bilgilendirmeli ve olası bir şikayete karşı önlem almanız gerekmektedir.