Farklı zamanlarda dökülen beton kütleleri arasında aderansın sağlanamayarak, iki kütlenin ayrı çalışmasına neden olan bir imalat hatasıdır. Örneğin: Beton dökümünün çeşitli nedenlerden dolayı yarım kalması ve sonradan ilave beton dökümü, kolon kiriş birleşimlerinde önce kolonun daha sonra kiriş ve döşeme betonunun dökülmesi soğuk derze neden olur.
Kolon ve kirişlerin birlikte dökülmesi tercih edilmelidir.
Sıcak havalarda betonun daha hızlı priz alacağı unutulmamalı ve gerekirse priz geciktirici kullanılmalı.
Soğuk derzin mecburen oluştuğu durumlarda, beton dökümüne devam etmeden önce ilk dökülen betonun yüzeyi pürüzlendirilmeli, pislikler temizlenmeli, yüzey ıslatılmalı ve dozajı daha yüksek olan beton ile döküme devam edilmelidir. Ara yüzeyde aderans artırıcı kimyasal katkılar kullanarak olumsuz etkiler en aza indirilmeli.