Soğuk Çatı

Çatıların hava alması çok önemlidir. Kış mevsiminde boşluktaki ısı, dışardaki ısıdan daha yüksek olacağından çatıdaki karları eritecek. Eriyen bu karlar kenarda saçaklara ve oluklara giderek orada tekrar donacak ve sıkıntı oluşturacak. Yazın ise içerdeki hava hareketsiz kaldığından ve güneşin IR ışınları nedeniyle çok ısınacak ve altta oturanlara rahatsızlık verecek. Bunu önlemek için çatının arasındaki boşluğun ısısı ile dışardaki havanın ısısı eşit olmalıdır. Bunun için çatının havalandırılması gerekir.

Çatı arası havalandırılan çatılar soğuk çatıdır. Havalandırma için giriş ve çıkış deliklerinin farklı yüksekliklerde olmasına dikkat edilmeli ve giriş delikleri rüzgarın estiği yönde bırakılmalı.
Soğuk çatılarda ısı yalıtım malzemesi tavan döşemesinin üstüne yapılır. Bu nedenle çatı arası kullanılamaz. Halk tabiriyle, soğuk çatı olursa dubleks kat olmaz.

Sıcak Çatı

Sıcak çatılarda ısı yalıtım malzemesi çatı sistemiyle birlikte yapılır (eğimli olarak). Bu nedenle sıcak çatıda çatı arası kullanılabilir.

Çatı kaplama malzemeleri kendi içinde 5-6 gruba ayrılsa da en çok kullanılanlar: Kiremit, sac, shingle, membran vs.
Çatı kaplama malzemesinin altında, rüzgarla gelen yağmur ve kar suyunun çatının içine girmesini engellemek için su yalıtım katmanı kullanılır. Bu malzemeleri sistem tercihine göre su buharını geçiren veya geçirmeyen olabilir. Bunların altında Çatı konstrüksiyonu ve çatı tipine göre ısı yalıtım katmanı ve buhar kesici, buhar dengeleyici katmanlar yer alır. Taşıyıcı katman yerine göre; mertek, lata, tahta, osb, kontraplak vs olabilir.
Çatı sisteminde, kaplama malzemeleri ile suyalıtımı arasında sürekli ve etkin bir havalandırma temin edilmelidir.
Bina içinden dış ortama veya dış ortamdan bina içine; havadaki su buharının geçişleri meydana gelmektedir. Geçiş sıcak ortamlardan soğuk ortamlara doğru oluşur.
Hava belli sıcaklıklarda belli miktarlarda su buharını bünyesinde bulundurabilir. Örnek olarak:
30 °C ısıda 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla su buharı yaklaşık 30,0 gm’dır.
20 °C ısıda 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla su buharı yaklaşık 17,3 gm’dır.
10 °C ısıda 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla su buharı yaklaşık 9,4 gm’dır.
0 °C ısıda 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla su buharı yaklaşık 4,8 gm’dır
Çatı içinde bünyesinde su buharı bulunduran hava soğuk bölgelerle karşılaştığı zaman bünyesindeki buharı taşıyamaz ve su haline dönüşür.
Böyle durumlarda nem ile karşılaşan çatı malzemelerinde bozulmalar oluşur. Bunların önlenebilmesi için, ya fazla buhar içeren havanın bina dışına atılacağı bir havalandırmalı çatı yapılmalı veya çatıda uygun bir yerde (genelde sıcak tarafta) bir buhar kesici uygulanmalıdır.

Eğimli çatılarda karşılaşılan problemlerden biri de yoğuşmadır. İç ortamdaki su buharı, soğuk çatılarda veya sıcak çatılarda kullanılan ısı yalıtım malzemesine nüfuz ettikten sonra, ısı yalıtım malzemesinin karşı tarafına yani soğuk tarafına geçer ordan kaplama malzemesinin altına gelir ve dışarı çıkmak ister ama kaplama malzemesinin altında su buharı geçirimsiz su yalıtım malzemesi varsa su buharı burada yoğunlaşır, yani su haline dönüşür. Yoğuşma sonucunda oluşan su, metal konstrüksiyonlu çatılarda korozyona, ahşap çatılarda çürüme, küf gibi hasarlara yol açar. Hava sirkülasyonu olsa su buharı dışarı atılır.

Soğuk çatılarda, iç ortamdan gelen su buharı, ısı yalıtım malzemesinin bünyesinden geçtikten sonra çatı kaplama malzemesinin altına gelir. Kaplama malzemesinin altındaki su yalıtım malzemesi su buharı geçirimsiz ise su buharı çatıda yoğunlaşabilir. Yoğuşmanın önlenmesi için çatı arasının havalandırılması gerekir. Bu nedenle saçak ve mahya boyunca havalandırma delikleri düzenlenir. Saçak boyunca düzenlenen delikten giren hava, mahya boyunca bırakılan açıklıktan dışarı çıkar. Yani hava saçaktan girer mahya arasından çıkar. Bu sayede hava sirkülasyonu sağlanmış olur. Bu çatılara havalandırmalı soğuk çatılar denir.

Soğuk çatılarda kaplama malzemesinin altındaki su yalıtım malzemesi su buharı geçirimli yapılabilir. Bu malzeme su geçirimsiz ama su buharı geçirimlidir. Saçak boyunca düzenlenen havalandırma deliklerinden giren hava sirküle olarak mahyadan çıkar. Bu tip çatılara da havalandırmasız soğuk çatı denir.

Isı yalıtım malzemesi mertek üzerinde: Su buharı geçirimsiz su yalıtım malzemesi kullanıldığında, iç ortamdan gelen su buharı yukarı doğru giderken su yalıtım malzemesini geçemeyecek ve altındaki ısı yalıtım malzemesinin bünyesine girecek, bunu engellemek için ısı yalıtım malzemesinin altına buhar kesici malzeme kullanılır. Bu çatılara havalandırmasız sıcak çatı denir. Bu tür sistemlerde ısı köprüleri oluşmaz.


Çatı kaplama malzemesinin altında su buharı geçirmeyen su yalıtım malzemesi kullanıdığı durumda iç ortamdan gelen su buharının ısı yalıtım malzemesini geçerek su yalıtım malzemesinin altında yoğuşmasını önlemek amacıyla ısı yalıtım malzemesinin sıcak tarafına buhar kesici malzeme konulmaılıdır.
Eğer su yalıtım malzemesi buhar geçirimli ise o zaman ısı yalıtım malzemesinin altına buhar dengeleyici konulur. Bu tip çatılara da havalandırmasız çatı denir. Bu tip çatıların ısı yalıtım malzemesi mertekler arasında yer aldığı için taşıyıcı yapının malzemesine bağlı olarak ısı köprüleri oluşabilir.