Şapo Nedir?

Demir, çelik ve diğer yapı malzemeleri inşaat alanının en fazla kullanılan malzemelerindendir. Bu malzemeler her alanda her kapsamda kullanılabilir. Çekme işlemleri, dönme işlemleri ve diğer tüm mühendislik içerikli işlemlerde bu malzemelerin kullanımı görülmektedir. Bu malzemelerden biri de şapo demiridir. “Şapo nedir?” denildiğinde ise betonarme yapılı kiriş ve döşeme alanlarında aşırı çekme işlemi kapsamında gerilmeler meydana gelir ve bu gerilmeleri karşılamak üzere mesnetlere ek olarak konan özel şekilli demire şapo demiri denilmektedir. Şapo demiri burada inşaatın olmazsa olmaz malzemelerinden biridir. Genel kullanım alanı ve kullanıldığı bölgelerde şapo her aşamanın olmazsa olmaz elemanlarındandır.

Kolon ve kiriş bileşimlerinde kesme güvenliği sağlanması gerekmektedir. Bu durumlar kapsamında, şapo uygulanması gerekmektedir. Bu güvenlik kiriş ve kolonların zaman içerisinde kırılması ya da daha farklı bir hasar durumuna meydan vermemesi adına şapo demiri kullanılarak işlem yapılmaktadır. Şapo demiri kullanımı bina yapısını etkiyen işlemlerdendir. Bu işlem binanın genel yapısından çok bina temel ve çatı sistemlerinde özellikle etkilidir. Bu sistem genel olarak yapı güvenliğini sağlayan sistemlerden biridir. Şapo demiri yapısı ve kolon-kiriş kırılmalarına bağlı olarak tüm işlemler şapo demiri kullanımı ile olmaktadır.
Genel olarak donatı kapsamında kullanılan şapo demiri, yapı denetim kontrol yapısından dolayı önemlidir. Bu sistem yapısında güvenlik önlemlerinin plan aşamalarında yapılması ve plan-proje kapsamında sürecin başında belirlenip uygulamaya alınması gerekmektedir. “Şapo nedir?” sorusu ile yapı denetim kontrolü bir arada yürüyen işlemler olması nedeniyle önemi büyüktür.