PURSANTAJ NEDİR?

İhale, sözleşme ve anlaşma gibi işlemlerde birçok farklı terim ve halledilmesi gereken prosedürler bulunmaktadır. İnşaat anlamında da bu nokta oldukça fazla bir şekilde kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu nedenle belirli terimler ve belirli hesaplamalar bulunmaktadır. Pursantaj da bu terimlerden biridir. Pursantaj nedir? Nasıl hesaplanır? Bunlar önemli konulardır. Bu nedenle tam olarak pursantaj hesaplamanın tam olarak ne olduğunu bilmeli ve işlemleri ona göre yapmalısınız. Pursantaj, ihale mevzuatlarında geçen, her ay yapılan imalat, taşıma ve ihrazat ile alakalı olarak hakedişlere ödenmesi gereken toplam iş tutarının yüzdesinin çıkartılması halinde ortaya konan basit ödeme biçimi olarak tanımlanmaktadır.
Nasıl Hesaplanır?
Pursantaj nedir? denildiğinde genel ve uzun bir tanım yapılmaktadır. Aslına bakıldığında pursantaj bir ödeme biçimi hesaplanmasıdır. En kısa tanımıyla metraj, keşif hesaplamalarında ve hakediş ödeme hesaplamalarında kullanılmakta olan bir ödeme biçimi olarak belirtilmektedir. Bu noktada pursantaj için kendine özgü bir hesaplama biçimi bulunmaktadır. Bu hesaplama işlemlerinde yüklenici firma olarak belirlenen firmalar bu hesaplamayı yaparak ödeme bilgisi çıkartmalı ve ödemelerin bu pursantaja göre ödenmesi yapılmalıdır. Ödenme kısmı anlaşma durumlarına bağlı olarak değişmektedir.

Pursantaj hesabı için yüklenici firma bir işveren firma ile birim usulü fiyatlama üzerinden anlaşılmaktadır. Aylık olarak anlaşılması halinde hak edişlere aylık olarak ödeme yapılması gerekmektedir. Aylık ödeme yapılması halinde o ay yapılan işin miktarı ile birim fiyatları toplamı çarpılarak, o ay için hak ediş tutarı belirlenir.
Maliyet ve kâr üzerine bir anlaşma yapılması halinde o ay yapılan maliyet tutarı üzerine yüklenicinin kar oranı eklenerek aylık hakediş tutarı belirlenir. Anahtar teslim bir iş anlaşması söz konusu ise bu durumda işin maliyet durumu baştan belli olduğu için pursantaj durumu kolay bir şekilde hesaplanacaktır. Anahtar teslim işlerde en başta bir maliyet söz konusu olduğu için bu hesaplama farklı yöntemlerle yapılabilir. 1 senelik bir iş üzerine anlaşılmış ise işi yüzdelere bölerek her ay maliyet üzerinden bir hesaplama yapılarak pursantaj ödemesi yapılabilmektedir. Bu sayede yüklenici firma ve işveren konusunda herhangi bir anlaşmazlık çıkmadan konu halledilecektir.