PEKLEŞTİRME NEDİR?

Pekleştirme nedir?” sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Pekleştirme, sağlamlaştırma ve güçlendirme çalışmalarıdır. Özellikle kazı işlemlerinde ortaya çıkan bu kavram toprağın sağlamlaştırılması üzerine yapılan bir işlemdir. Pekleştirme nedir, denildiğinde genel olarak her yapıda kullanılabilen bir kavram olmasından kaynaklı olarak güçlendirme çalışmaları her yapıya uygun bir şekilde yapılabilir.
Yapı çukurları kazarken ya da farklı bir kazı işlemi yaparken de pekleştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Çünkü yapı çukuru içerisinde duvarların kendini tutamayacak bir şekilde gevşek olma durumu söz konusu olabilir. Bu toprak yapısı kaynaklı olabileceği gibi çukur kazımı sırasında da meydana gelebilmektedir. Bu nedenle toprak için pekleştirme yapılmalı ve yapı çukuru sağlamlaştırılmalıdır. Bu sayede yapı çukuru kazılırken, çevreye zarar vermek ya da yapı çukurunun istenmeyecek bir şekilde olması gibi durumlar engellenir ve istenildiği gibi sağlam bir yapı ortaya koyulur.

Pekleştirme, bir kazı işleminde toprak sağlamlaştırılması olarak adlandırılabilir ancak yapı sağlamlaştırılması için de kullanılabilecek bir terimdir. Bilindiği gibi yapılar proje sırasında zeminden başlanılarak bir çalışma gerçekleştirilir. Proje kapsamında çizim, kullanılacak materyal belirlenmesi tüm yapıyı kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle ilk başta yapılan süreç çalışmaları önem arz etmektedir. Projenin başlangıç aşamasında yapının pekleştirilmesi işlemi, yapıyı baştan sağlamlaştırmak üzerine dayalıdır. Taşıyıcı sistemlerin iyi bir şekilde koyulması, yük ağırlığının eşit bir şekilde dağıtılması ve zeminin kurallara uygun bir şekilde hazırlanmasının tamamı pekleştirme işlemi olarak anılabilir.
Yapılar genel olarak her aşamada bozulma, çatlama gibi işlemlere maruz kalabilir. Bu durum hava şartları, iklim değişiklikleri ya da zeminin ilk aşamalarda yanlış bir şekilde hazırlanmasından kaynaklı olabilir. Bu durumda zemin taşımayacak bir hale gelmesi ile pekleştirme işlemleri yapılacaktır. Pekleştirme işlemi artık yapının sağlamlık durumunun belirsiz olmasıyla birlikte ortaya çıkan ve yapıyı sağlamlaştırarak, uzun süre dayanabilir hale getirilmesi işlemidir. Daha iyi bir yaşam kalitesi için pekleştirme işlemi oldukça önemlidir.