İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
12 Eyl

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

HUKUK, YÖNETMELİK

MİRASÇILIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Gündelik yaşantıda “veraset ilamı” olarak da bilinen bu belge, kişinin MİRASÇI olduğunu gösterir bir belgedir. Bu belgeye “veraset ilamı” denmesi doğru değildir. Zira “ilam” tabiri ancak ÇEKİŞMELİ YARGI ile nihayete ermiş bir davanın sonucunda, mahkemenin gerekçeli kararları için kullanılan tabirdir. Halbuki “veraset ilamı” ifadesinin kullanılması yanlıştır; zira bu belge bir davanın sonucunda elde edilmez; sulh hukuk mahkemesine yahut da şartları varsa notere yapılacak bir BAŞVURU ile elde edilir.
Mirasçılık belgesi, miras bırakanın YASAL ya da ATANMIŞ (mansup) mirasçıları tarafından alınması gereken, “mirasçı olunduğunun ispatı” özelliğini haiz belgedir. Mirasçılık belgesinin, özellikle kendilerine birer “taşınmaz” malvarlığı mirası kalmış olan mirasçılar tarafından alınması gerekir. Zira bu belgenin alınması ile murisin bıraktığı malvarlığı değerleri üzerinde ELBİRLİĞİ İLE MALİK (başka mirasçı yoksa müstakil malik olunur) olunmaktadır. Taşınmazlar üzerinde malik olanlar ise bir “emlak vergisi” ödemekle mükelleftirler. Bu sebeple, verginin ödenmesi gerektiğinden, mirasçılık belgesinin murisin ölümüyle birlikte, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde alınması gerekir. Aksi durumda, mirasçılık belgesini almakta geciken vergi mükelleflerine bir cezai takibat yapılır.
Bu noktada, yasal mirasçıların da atanmış mirasçıların da mirasçılık belgesini almaya hak sahibi olduklarının altının çizilmesi gerekir. Fakat atanmış mirasçıların önünde şöyle bir set vardır: Atanmış mirasçılar, mirasçı olduklarından haberdar oldukları tarihten başlayarak, 1 ay içinde SULH HUKUK MAHKEMESİNE ya da NOTERE başvurarak bu belgeyi almalılardır. Fakat yasal mirasçılar kendilerine bir itirazda bulunurlarsa, mirasçılık belgesini ancak SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN alabileceklerdir.
Mirasçılık belgesi, eski kanunumuz döneminde yalnızca sulh hukuk mahkemelerinden talep edilebiliyordu. Fakat bugün itibariyle hakkında uyuşmazlık bulunmayan mirasçılık belgeleri için notere başvurulması yeterlidir. Aşağıda, mirasçılık belgesi alınması için sulh hukuk mahkemesine yazılması gereken dilekçenin örneği verilmiştir:

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Mesafeli Satış Söz… 12/09/2019 Akli Meleke Raporu Nedir? Mutfak Dolabı Ölçüleri Mutfak Dolabı Ölç… 15/09/2019