İNŞAAT İŞLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR BAKIMINDAN
DOĞACAK MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI – II

Ölüm Halinde, Geride Kalanların İsteyeceği Tazminatlar
Konuya giriş yapmadan önce, bağlayıcı kanun hükmüne yer vermek ve daha sonrasında ise kanun hükmünü açıklamak/yorumlamak gerekir:
“Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri.
2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.”
İnşaat faaliyetleri sırasında, işverene yükletilebilecek bir ihmalkârlık veya özensizlik sebebiyle ya da kanunun cevaz verdiği herhangi bir neden ile işverenin sorumlu tutulduğu hallerde, ÖLÜM ile sonuçlanan vakıadan sonra geride kalanlar, sorumlu kişiden (örneğin müteahhitten yahut da ilgili teknik elemandan) şu giderlerini talep edebilir:

 

1) Cenaze Giderleri: Ölen işçinin, geride bıraktığı ailesi tarafından cenazesinin kaldırılması gerekir. Cenazenin kaldırılması ise, sadece olağan gömme işlemlerinden ibaret kabul edilmez. Cenazenin kaldırılmasına ilişkin her türlü masraf, bu kaleme dahil edilir. Örneğin: Cenazenin taşınma masrafı, morgda tutulma masrafı, cenaze sebebiyle ödeme yapılması gereken kurumlara ödenen masraflar gibi.
2) Tedavi Giderleri: Ölüm vakıası hemen vuku bulmamış olabilir. Yani ölüm ile neticelenen süreçte, zarara uğrayan kişi bir süre hastanede yatmış olabilir. Bu süreçte, hastaneye gidiş geliş masrafları, hastanede yatma masrafları ve sair tüm tedavi masrafları, ölümün gerçekleşmesi anına kadar, ölenin geride bıraktığı kişilerce ödenen tüm tedavi masrafları bu kaleme dahildir.
3) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölenin ölümünün ardından, geride bıraktığı kişiler, meydana gelen ölüm hadisesi sebebiyle DESTEKSİZ kalmışlarsa, “destekten yoksun kalma tazminatı” dediğimiz bu tazminatı talep edebilirler. Bu, ölenin sağlığında DESTEK olduğu kişileri kapsayan, dar alanlı bir tazminat türü olup, “destek” kavramının içerisine kimlerin dahil olacağı tartışmalıdır. Baştan belirtelim ki destek kavramına dahil olan kişi, ölenin mirasçısı olmak zorunda değildir. Ölenin mirasçısı olmayan ve fakat “destekten mahrum kalan” kişi bu tazminatı isteyebilir. Örneğin: Babasının ölümü ile desteksiz kalan çocuklar, yahut da eşinin ölümü ile desteksiz kalan kadın bu tazminatı istemeye hak sahibi olanlardır. Fakat ölenin ölümü nedeniyle CİDDİ anlamda bir “desteksizlik” hali söz konusu olmalıdır. Örneğin: Ölenin geride bıraktığı 25 yaşındaki oğlu (artık reşit olduğundan ve çalışmasına engel bir durum bulunmadığından, hayatın olağan akışı gereği) destekten yoksun kalma tazminatını talep edemeyecektir. Keza ölen oğlunun kendisine ara sıra ekonomik anlamda yardımcı olduğu gerekçesiyle, 55 yaşındaki bir baba, gerçek anlamda bir destekten yoksun kalmamış olduğundan, bu tazminatı istemeye hak kazanamaz.