Gayrimenkul, taşıt gibi malları almadan önce bankaların kredilerinden yararlanıyoruz. Konu geri ödeme hesaplamasına geldiğinde ise önümüze çıkan destekleme fonu, vergiler vb. derken ödemelerimizin nasıl hesaplandığı, artışın neye göre olduğu gibi sorular ortaya çıkıyor. Kredi tutarı hesaplama, ayrı ayrı hesaba katılması gereken pek çok unsuru içinde barındırmaktadır. Bu yüzden kredi hesabını elle yapmak çok da sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarmayacaktır. Bu yüzden telefon uygulamaları ya da bazı internet siteleri çeşitli hesaplama programlarını kullanıma sunmaktadır. Yine de işin matematiğini ve mantığını öğrenmek istiyorsanız, yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İçindekiler

 1. Kredi Tutarı Hesaplama Nasıl Hesaplanır?
 2. Faiz Harici Ücretler

1.Kredi Tutarı Hesaplama Nasıl Hesaplanır?

İnşaat Hesabı olarak, yazımızda konut kredisi üzerinden örneklendirme yapacağız.  Öncelikle formülümüzü çıkaralım:

C= (A x K) / [1-(1/(1 + k)n]

 • C=Aylık taksit
 • A=Anapara
 • K=Faiz Oranı
 • n=Dönem Sayısı

Yukarıdaki formüle ek olarak bir de KKDF ve BSMV’yi de hesaba katmak gerekmektedir.

 • KKDF= Kaynak kullanımı destekleme fonu (%15)
 • BSMV= Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (%5)

Yukarıdaki oranlar konut kredileri için 0’dır. Diğer kredi (Taşıt, bireysel vb.) faizi oranları konut kredisinin oranından daha fazla olacaktır.

KKDF ve BSMV oranları da eklenecekse faize eklenmelidir. Örneğin, aylık faizi %1.14 kabul edelim, yani 0.014

KKDF=%10,

BSMV=%15 olsun. Aylık faizi 0,1 + 0,15 le topluyoruz. Böylece aylık faizimiz 1.39 oluyor.

Biz örneğimize dönelim ve 100.000TL kredi çekelim, kredi oranımız aylık %0,77 olsun ve 60 ayda ödeyelim.

Formülde yerine koyalım.

C=(100.000 x 0,0077) / [1-1/(1+0,0077)60 ] = 2088 TL = Aylık ödenecek taksit

2088 x 60 ay= 125.280 TL yani 25.280TL faiz ödeyeceksiniz.

2.Faiz Harici Ücretler

Konut kredisi alırken banka müşteriden faiz haricinde ücretler de talep edebilmektedir. Aşağıda maddelendirdiğimiz ek ücretleri görebilirsiniz.

 • Hayat Sigortası: Kredi kullanan kişinin kredi ödediği süreçte vefat etmesi durumunda, kalan borcunu faizi ile karşılayan bir sigorta çeşididir. Tüm bankalarda yaptırım zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine de yapılması için yönlendirmeler olabilmektedir.
 • Ekspertiz Ücreti: Kredi ile ev vb. satın alma durumlarında, evin değerini belirlemek için yetkili kurumların konutu incelemesi istenir. Ekspertize ödenen bu ücrete ekspertiz ücreti denilmektedir. Örnek vermek gerekirse, ekspertizin 400.000TL değer biçtiği bir evi satın almak istiyorsunuz. Banka’nın bu ev için verebileceği kredi tutarı eksperin belirlediği değerin maksimum %80’i kadardır.(500.000 TL ve üzerindeki konutlar için bu oran %90’a çıkarıldı) Yani banka en fazla 320.000TL kredi verir. Eksperin belirlediği değer genelde müteahhitin belirlediği değerden düşük olduğundan kredi için mutlaka peşinatı hazırlamış olmanız beklenir.
 • İpotek Tesis Ücreti: Alınan konutun kredi kullanımı aşamasında bankaya ipotek ettirilmesi için ödenmekle birlikte, her bankanın ipotek tesis ücreti farklılık göstermektedir.
 • Gayrimenkul Alıyorsanız DASK (Deprem / Doğal Afet) Sigortası: Kanuni olarak zorunluluğu bulunmakla birlikte, deprem ya da sonucunda meydana gelen yangın, patlama, sel ve yer kaymasının doğrudan yaratacağı maddi zararları poliçede belirtilen tutarlar dahilinde nakit olarak karşılanmasına olanak verir.

Kredi tutarı hesaplama aylık faizden yapılabileceği gibi, yukarıdaki formülü kullanarak yıllık faizden de yapılabilir.