KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı mefhumları, birbiriyle yakından ilgili iki hukuki kurumdur. Bu iki hukuki kurum, birbirinin ardılı ve öncülü şeklinde bir ikili ilişkiye sahiptir. Buna göre, bir kat irtifakı, zaten kat mülkiyetine geçiş yapılması amacıyla kurulur. Bunları aşağıda teker teker açıklayacağız, fakat yine de önceden belirtmekte yarar vardır ki bu iki kavramın birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmamakla birlikte, kat irtifakı için kat mülkiyetinin öncülüdür, denilebilir.
Kat irtifakı ve mülkiyetinin açıklanmasını yapmadan önce, önemle ifade etmek gerekir ki hem kat irtifakı hem de kat mülkiyeti, yalnızca taşınmazlar üzerinde kurulabilir. Taşınmaz ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, kanun sayılı şekilde belirtilen aşağıda sayılı olanlar dışında kalan hiçbir şey, gayrimenkul (taşınmaz) değildir:
1- Araziler
2- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (işyeri, daire vs.)
3- Bağımsız ve sürekli irtifak hakları (yazımızda ele aldığımız konumuzla bir ilgisi yoktur.)
Yukarıda sayılanlardan biri de yazımızın konusunu oluşturan kat mülkiyeti ile ilgilidir. Demek ki kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı daireler ve işyerleri de “taşınmaz” statüsündedir.
Kat Mülkiyeti Nedir?
Kat mülkiyeti, birden fazla bağımsız bölümün bulunduğu TAMAMLANMIŞ bir yapıda kurulmuş olan ve her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı taşınmaz olarak kabul edildiği mülkiyet türüdür. Örneğin: 5 katlı bir apartmanın her katında 2 daire varsa, o apartmanda 10 daire var demektir. 10 dairenin tamamının birbirinden ayrı tapusu vardır, çünkü bu bağımsız bölümlerin her biri ayrı birer taşınmaz olarak kabul edilir. İşte bu kabul, kat mülkiyeti sayesinde vardır. Eğer kat mülkiyeti kurumu olmasaydı, o apartman tek başına bir taşınmaz sayılacaktı ve içinde bulundurduğu daireler için ayrı ayrı tapu verilmeyecekti. Çünkü o bağımsız bölümler, tek başlarına birer taşınmaz olarak kabul edilmeyecekti. Kat mülkiyeti, birden fazla bağımsız bölümün ayrı ayrı birer taşınmaz olarak kabul edilmesini sağlayan ve ancak tamamlanmış yapılarda söz konusu olan bir mülkiyet türüdür.

Kat İrtifakı Nedir?
Yukarıda kabaca ifade etmiştik; kat irtifakı, kat mülkiyetinden ayrı düşünülemez. Zira, kat irtifakının tek amacı, kat mülkiyetine geçişi sağlamaktır. Bundan anlaşılması gereken şey şudur: Henüz tamamlanmamış bir yapı üzerinde yahut da inşaatına hiç başlanmamış bir yapı üzerinde, inşaat tamamlandığında bağımsız bölümlerin (dairelerin) sahipleri olacak kişiler bakımından bir KAT İRTİFAKI kurulur. Bu irtifak, irtifaka dahil olan herkes için, binanın İNŞA EDİLMESİNİ İSTEME HAKKI verir. Eğer binanın inşaatı tamamlanmışsa ve fakat buna rağmen kat mülkiyetine geçiş sağlanmamışsa, kat irtifakına dahil olan herkes, binanın kat irtifakından kat mülkiyetine geçişini dava edebilir. Kat irtifakı, sahiplerine şöyle bir hak sağlar: Her bir kat irtifakı hakkı sahibi, müteahhitten ya da inşaatın bitirilmesinden her kim sorumlu ise (ki o kişi de kat irtifakına dahildir) o kişiden, İNŞAATIN TAMAMLANMASINI İSTEMEK İÇİN DAVA AÇMA HAKKI verir. Kat irtifakının sağladığı tek şey, binanın bir an önce kat mülkiyetine çevrilerek, herkesin ayrı birer bağımsız bölümün maliki olmasını sağlayacak tapuların sahiplerine teslim edilmesini sağlamaktır. Bu amaca ise, az yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere, yalnızca kat mülkiyetine geçiş ile ulaşılabilir.