• Finansal serbestleşme faaliyetleri sonucunda kredi tahsisinin hızlanması,
• Enflasyonda ve faiz oranlarında yaşanan düşüşler,
• Ülke milli gelirinin artması ve işsizliğin azalması gayrimenkullere yönelik talebi arttırarak, fiyatlarda köpük oluşmasına neden olmuştur
• Ülkede 1985-1990 yılları arasında gayrimenkul fiyatlarında köpük oluşumu tespit edilirken, fiyatlar 1990 yılında tepe noktasına erişmiştir.
• Enflasyondan arındırılmış ticari gayrimenkul fiyatları, finansal serbestleşme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 1980-1985 yılları arasında yüzde 150, köpük oluşumun başladığı 1985 yılından fiyatların tepe noktasına ulaştığı 1990 yılına kadar ise yüzde 178 oranında artmıştır.
• Konut ve sınaî tipi gayrimenkul yapılarındaki fiyat artışı daha sınırlı kalmış, konut tipi yapıların fiyatlarındaki değişim 1985-1990 yılları arasında ancak yüzde 71 oranında gerçekleşmiştir.