Bir inşaat tamamlanması sonucunda yapı kullanımına izin verilmesi gerekmektedir. Yapı kullanım izni, yapıda bir yaşam sürdürülebileceğine ve güvenli olduğuna dair bir izindir. Bu izin iskan olarak adlandırılmaktadır ve tamamlanmış olan yapının ruhsat ve belirtilen yapı eklerine uygun şekilde yapıldığını gösterir. Ayrıca binaya su, elektrik gibi hizmetlerin sağlanabilmesi için de gereklidir. İskan hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

  1. İskan Sorgulama Nasıl Yapılır?
  2. Yapı Kullanım Belgesi Alma

1.İskan Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnşaat işlemlerinin bitmesi halinde yapı izin belgesinin alınması gerekmektedir. Bunun için ilk olarak belediyeye dilekçe ile bir başvuru yapılmalı ve sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Bu bekleme sürecinde bir yapının kullanım izni olup olmadığını kontrol etmek için sorgulama işlemi yapılmaktadır.

Yapı kullanım izni, belediye tarafından verilen bir belgedir. Bu nedenle bulunduğunuz yapının iskan sorgulama işlemini yapmak için ilgili belediyeye giderek, imar biriminden sorgulama yapabilirsiniz. Burada ihtiyacınız olan, oturduğunuz binaya ait bilgilerin tam olması ve o binada oturduğunuzu kanıtlayan evraklar olacaktır. Bu sayede binanızın sorgulama işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

2.Yapı Kullanım Belgesi Alma

Bir yapının kullanım izni oldukça önemli bir işlemdir. Yapı her açıdan kontrol edilir, denetlenir ve burada bir yaşam sürdürülebileceğine karar verilir. Bu nedenle yapı bitiş işlemleri ardından kullanım izninin belgelendirilmesi gerekmektedir. İskan ruhsatı olmayan bir yapı ayıplı olarak sayılır. Bu durumda da yapının satış işlemlerinde satıcı aleyhine sonuçlar doğabilmektedir.

Yapı Kullanım Belgesi almak için gerekli belgeler;

  • Dilekçe
  • Teknik rapor
  • Taahhütname
  • İskan harcı
  • Emlak vergisi
  • Katılım payı
  • Tapu fotokopisi

Belgelerin tamamlanması ile birlikte ilk olarak belediyeye dilekçe ile başvurulmaktadır. Başvuru sonucunda iskan teknik çalışanları yapıyı kontrol etmek için yapı alanına girer. Burada yaşam konforunu etkileyecek herhangi bir etmen bulunup bulunmadığı incelendikten sonra kontroller tamamlanır. Kontrol sonucunda ruhsat için herhangi bir sorun bulunmuyorsa noterden onaylı taahhütname alınarak, Yapı Kullanıma İzin Amirliği’ne verilir. Teknik rapor ve taahhütnamenin de eklenmesi ile birlikte genel rapor hazırlanır. Bu süreçte gerekli olan harç, vergi ve katılım payı ödenmelidir. Eğer kişi bağımsız bölüm sahibi ise 3 adet tapu fotokopisi ile belediyeye başvuruda bulunmalıdır.