Kısaca özetlenmesi gerekirse, intifa hakkı, bir malın ömür boyu kullanım hakkıdır. Bu hak miras yoluyla aktarılamaz ancak ilgili sözleşme de aksi bir şart söz konusu değilse bir başkasına devredilebilir. İntifa hakkının süresi en fazla 100 yıldır. 100 yıldan daha uzun süreli intifa hakkı geçerli kabul edilemez.

İntifa hakkının genellikle tercih edildiği durum, eşler arasında gerçekleşir. Eşin intifa hakkını tercih etmesiyle mirasın yarısına sahip olabilir ancak bu hakkı miras yoluyla devredemez. Bunun yanında intifa hakkı ayrı, mülkiyet hakkı ayrı tutulabilir. Bu hak, tapu kütüğüne tecil edilerek korunabilir. Böylelikle mülkiyet hakkı saklı olmak üzere intifa hakkı verilen kişi ilgili mülkü, ömrü boyunca kullanabilir ve Devir/Satış haricinde her türlü tasarrufu gerçekleştirebilir. Örneğin: Kiraya verebilir, tadilat yaptırabilir, kendisi kullanabilir ya da boş tutabilir. Söz konusu mülkün vergi, harç, resmi harcamalar ve bunun gibi işlemlerde yükümlüsü İntifa Hakkına sahip olan kişidir. Mülk Sahibi, intifa hakkı devrettikten sonra mülkiyet sahibi olmasına rağmen ilgili mülkü kullanamaz. Söz konusu ev ise kiraya veremez, kira gelirinden hak talep edemez, kiralama şartlarını belirleyemez. Söz konusu arsa ise arsayı süremez, biçemez, mahsüllerini toplayamaz ve intifa hakkı sahibinin haklarına müdahale edemez.