İnşaat Hesabı

İNŞAAT MÜHENDİSİ NE YAPAR?

 

İnşaat sektörü her yıl birçok farlı inşaat mühendisi için bünyesinde yer açmaktadır. İnşaat mühendisleri bu alanda kendini gösterecek çalışmalara imza atarken aynı zamanda birçok farklı iş yapmaktadır. Genel olarak yalnızca bir isim olarak bilinen inşaat mühendisliği aslında büyük bir kapsam içermektedir. İnşaat mühendisi ne yapar denildiğinde ise tek bir tanım ile açıklamak mümkün değildir. Ancak inşaat mühendisi, yol, yapı gibi çevre projelerinde şehir ve endüstriyel projelerde her aşamada etkili olan bir meslek grubudur. Ancak bu tanım “İnşaat mühendisi ne yapar?” sorusunun temel bir cevabı olacaktır. İnşaat mühendisi bu durumdan daha fazla ve daha uğraştırıcı bir iştir.
Yapı yapım süreçleri oldukça zahmetli ve birçok farklı etmene dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Yapı biliminin iyi bilinmesi, yapı biliminin proje üzerinde iyi bir şekilde uygulanması gibi tüm çalışmaların en iyi şekilde yapılması önemlidir. İnşaat mühendisi ne yapar kapsamında bu bilim dalları iyi bir açıklamadır. Yapılarda oluşabilecek herhangi bir kırılma, çatlamanın nedenini yapı malzemelerinin bilgisine dayanarak, karayolu ya da tren yolunda yapılacak bir düzenleme de yapıda oluşabilecek durumların hepsini belirleyecek şekilde bilgiye sahip olmalıdır. Bu bilgilerin hepsi iyi bir şekilde harmanlanmalı ve doğru alanda doğru bir biçimde kullanılmaktadır.
İnşaat mühendisi yalnızca bir inşaat sürecinde yapıyı uzaktan izleyen biri değildir. İnşaat mühendisi ne yapar sorusu da bu noktada bu nedenle önemlidir. İnşaat mühendisi planlama çalışmalarında yer almaktadır. Planlamalarda yapının kurulması istenilen zeminin doğru bir zemin olup olmadığı, zeminin durumu, zeminin fay hattı üzerinde olup olmadığı gibi durumları belirler ve bu durumlara göre zemine uygun bir temel yapımını seçer. Bu şekilde yapı sağlam ve istenildiği olmaktadır. İnşaat mühendisi ne yapar sorusuna devam edildiğinde, yapıların zemin durumu dışında, tüm yapının şekli ve istenilen tüm daire, asansör, merdiven gibi yapılar plan proje kapsamında belirlenir. Bir inşaat mühendisi yalnızca bir inşaatı yönetmez. Aynı zamanda inşaat mühendisi ne yapar sorusuna ulaştırma üzerinde de rastlanabilmektedir. Karayollarının yapımında kullanılacak olan malzeme, yapım sırasında tüm hesaplamaların yapılması gibi işlemler inşaat mühendisinden geçer.

 

Baraj, liman, su şebekeleri gibi alanlar şehir içerisinde önemli olarak belirlenen yerlerdir. Bu alanların yapım süreci de inşaat mühendisi ne yapar sorusuna cevap olarak verilmektedir. İnşaat mühendisi tüm bu işlemleri yapabilmek için öğrenim süresi boyunca çeşitli dersler alır. Bu dersler genel olarak;
• Yapı Ana Bilimi
• Yapı Malzemesi Ana Bilimi
• Mekanik Ana Bilimi
• Geoteknik Ana Bilimi
• Ulaştırma Ana Bilimi
İnşaat mühendisliği içerisinde farklı birçok eğitim vardır ancak bu eğitimler bir inşaat yapısını oluşturduğu gibi inşaat mühendisi ne yapar sorusunun da temelini oluşturur.
Yapı Ana Bilimi
Yapı ana bilimi, yapıların üretim sürecini ele alan bir bilim dalıdır. Bir inşaat çalışması içerisinde plan, proje ve imalat aşamalarının tamamını bu bilim dalı ile açıklamak mümkündür. Yapı biliminin ana temeli çelik, betonarme ve ahşap yapıların statik ve dinamik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Bir inşaat mühendisi ne yapar sorusuna bu bilim dalı oldukça yardım etmektedir.
Yapı Malzemesi Ana Bilimi
Yapı malzemeleri inşaat alanlarında önemlidir. Bir yapıda kullanılacak malzemenin türü ve malzemenin kullanacağı alanlar gibi tüm işlemler inşaat mühendisi tarafından yönetilir. İnşaat mühendisi ne yapar sorusuna ek olarak yapı malzemesi ana bilimi kapsamında, beton, çelik, agrega, traverse, asfalt, doğal taş, ahşap gibi tüm malzeme yapılarının yapım süresi ve içeriklerini anlatılır. Bu kapsamda kullanılacak olan malzeme en iyi şekilde belirlenmesi sağlanmaktadır.
Mekanik Ana Bilimi
Deprem yapıların en büyük korkularındandır. Yapının yapılması süresinde sağlamlaştırma çalışmaları ve zeminin doğru seçilerek temel yapımının doğru olması gibi durumlar önemlidir. Deprem ve etkilerinin maruz kalacak olan yapıların etkilerinin belirlenmesi ve bu duruma karşı hesap işlemleri ile etkilerin ortadan kaldırılmasını sağlanmalıdır. İnşaat mühendisi ne yapar kapsamında deprem ve etkilerini en aza indirecek şekilde yapı projelendirmesi yapması söz konusudur.
Geoteknik Ana Bilimi
Geoteknik genel bir kapsamda zemin durumunu inceleyen bir bilimdir. Zeminin doğru bir şekilde seçilmesi ve zemin durumunun kontrol edilerek doğru bir temel işlemi yapılması için Geoteknik bilgisi gereklidir. Bu kapsamda inşaat mühendisi için Geoteknik yapısını iyi bir şekilde bilmesi ve zemin türlerine hâkim olması gerekmektedir.
Ulaştırma Ana Bilimi
Ulaşım alanları kapsamında da inşaat mühendisi çalışması söz konusudur. Bu alanlarda ulaşım yollarının kapasitesi, tasarımları gibi konuların belirlenmesi ve bu durumların projelendirilmesi inşaat mühendisi ne yapar sorusunun en önemli cevaplarından biridir.
İnşaat mühendisi kendi alanı içerisinde birçok farklı bilimin bir arada kullanılması ile işlem yapmaktadır. Doğru bir işlem yapmak ve yapının en iyi şekilde yakta kalmasını sağlamak inşaat mühendisi için en önemli görevlerden biridir. Bu nedenle inşaat mühendisi ne yapar sorusu birçok farklı durumu kapsar.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?