İmar Affı Nedir?

İmar affı ya da halk arasında bilinen adıyla imar barışı, ruhsatsız ve izinsiz yapılara yapı kayıt belgesi alınmasını sağlayan tasarıdır. Ayrıca yine geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz da imar barışı ile yapı kayıt belgesi almaya hak kazanan yapılara bağlanabilmektedir.

2018 yılı imar barışı, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bildiri ile ilan edilmiştir. Tasarının amacı, deprem riski olan ülkemizde afetin zararlarını en aza indirebilmek adına yapılmıştır. Yapılara ruhsat verilerek risklere karşı güvenli bir hale getirilmesi amaçlanmıştır. İmar barışından yararlanabilecek yapılar 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak olan yapılar imar barışına dahil edilmeyeceklerdir. İnşa halinde olan yapılarda ise durum daha farklıdır. Yapı kayıt belgesi alınmış yerlerde inşaata devam edilebilmektedir.
İlk akla gelen sorulardan bir tanesi de 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların nasıl tespit edileceğidir. Bunun için belediyeler, uydu görüntülerine bakarak buna göre tespit yapabileceklerdir. İmar barışından yararlanmak isteyen kişiler, yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlamakla mükelleftirler.

 

Nasıl Müraacat Edilir?

Yapı kayıt belgesi alabilmek için yapılacak ilk iş e-devlet üzerinden müraacat formunu doldurmak olacaktır. E devlet üzerinden “yapı kayıt belgesi formu” doldurulacaktır.

Bu işlemden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek hesap numarısına yapı kayıt belgesi bedeli yatırılacaktır. Ücret yatırıldıktan sonra e devlet üzerinde ücreti yatırdığınız gözükecektir. Yapı kayıt belgesi bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmelidir.

Ödeme Sistemi

Yapı kayıt belgesi için sabit bir ücret söz konusu değildir. Yapının şartları doğrultusunda fiyatlandırma gerçekleştirilir. Yapının konut olarak kullanılması ya da iş yeri olarak kullanılması gibi farklı fiyatlandırma tarifeleri mevcuttur. Yine yapının bulunduğu arsanın genişliği ve bulunduğu nokta gibi bir takım kıstaslar da söz konusudur.

Yapı Kayıt Belgesi Nerelerde Kullanılabilir?

1. Yapı kayıt belgesi alan mal sahibi, bulunduğu belediyeye bu belgenin bir örneğini vermek durumundadır. Eğer yapı mücavir bir alanda bulunmaktaysa bu belge il özel idaresine verilmelidir.

2. Yapı kayıt belgesi verilmiş olan yapılara, eğer istek olursa geçici olma şartıyla elektrik, doğalgaz ve su bağlanabilmektedir.

3. Bu kanunla birlikte tahsil edilememiş olan idari para cezaları da iptal edilmiştir.

4. İnşaat halinde olan yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bitmiş olan kısımlar için yapı kayıt belgesi verilmektedir. Bu belge verildikten sonra belge verilen kısımların inşaatı tamamlanabilir.

5. Yapı kayıt belgesi alınmış olan yapılarda, herhangi bir eksta belge alınmasına gerek olmadan basit onarım ve tadilat işleri yapılmasında hukuken hherhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

6. Yapı kayıt belgesi alınmış olan yapılarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmektedir. Üstelik bu ruhsatlar verilirken yapı kullanma izin belgesi aranmamaktadır.